• طرح ماشین رترو _ RETRO CAR

  طرح ماشین رترو _ RETRO CAR

  طرح ماشین رترو _ RETRO CAR   دارای راهنمای اسمبل در دو فرمت : jpg & pdf ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۳ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 4,000 تومان تخفیف : 15% مبلغ قابل پرداخت : 3,400 تومان
 • طرح کالسکه (وسیله نقلیه)

  طرح کالسکه (وسیله نقلیه)

  طرح کالسکه (وسیله نقلیه)   دارای نقشه ساده و بدون شماره بندی, با توجه به طرح کلی قطعات را روی هم سوار کنید فرمت فایل: jpg و PDF ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 3,000 تومان
 • طرح معرق کبوتر

  طرح معرق کبوتر

  طرح معرق کبوتر دارای شماره بندی قطعات برای راهنمایی اسمبل کردن در دو فرمت: jpg & pdf ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 4,200 تومان
 • طرح کالسکه بچه

  طرح کالسکه بچه

  طرح کالسکه بچه قطعات شماره گذاری شده اند ، با توجه به شماره ی قطعات آنها را روی هم سوار کنید. دارای 2 صفحه فرمت فایل : jpg و PDF ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 3,000 تومان
 • طرح مشبک قلک خانه

  طرح مشبک قلک خانه

  طرح مشبک قلک خانه  دارای نقشه ساده و بدون شماره بندی, با توجه به طرح کلی قطعات را روی هم سوار کنید فرمت فایل: jpg و PDF ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 3,000 تومان
 • طرح قفل قدیمی

  طرح قفل قدیمی

  طرح قفل قدیمی دارای راهنمای اسمبل در دو فرمت : jpg & pdf ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,000 تومان
 • طرح کشتی جانک چینی

  طرح کشتی جانک چینی

  طرح کشتی جانک چینی  دارای راهنمای اسمبل قطعات ابتدا نقشه ها را چاپ کرده و سپس به روی تخته انتقال داده و برش زده و با توجه به شماره گذاری قطعات و همچنین شکل کامل شده آن ، آنها را به هم وصل کنید . در دو فرمت: jpg & pdf   جانک (انگلیسی: Junk) نوعی کشتی بادبانی با سبک مخصوص در دوران باستان جمهوری خلق چین بود که امروزه نیز هنوز استفاده ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان
 • طرح معرق درخت

  طرح معرق درخت

  طرح معرق درخت   دارای نقشه ساده و بدون شماره بندی, با توجه به طرح کلی قطعات را روی هم سوار کنید فرمت فایل: jpg و PDF ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 3,000 تومان
 • طرح خودروی بالابر

  طرح خودروی بالابر

  طرح خودروی بالابر دارای راهنمای اسمبل قطعات ابتدا نقشه ها را چاپ کرده و سپس به روی تخته انتقال داده و برش زده و با توجه به شماره گذاری قطعات و همچنین شکل کامل شده آن ، آنها را به هم وصل کنید . فرمت فایل: jpg , pdf ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 5,000 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 4,500 تومان
 • طرح معرق گوریل _ Gorillas

  طرح معرق گوریل _ Gorillas

  طرح معرق گوریل  _ Gorillas دارای قطعات شماره بندی شده برای راهنمای اسمبل کردن قطعات بریده شده روی هم فرمت فایل: jpg , pdf     ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان
 • طرح ماهی پایه دار

  طرح ماهی پایه دار

  طرح مشبک ماهی پایه دار شامل سه صفحه و دارای شماره گذاری قطعات که با توجه به شماره گذاری های روی قطعات آنها را پس از برش روی هم سوار کنید. فرمت فایل : jpg و PDF ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 4,000 تومان
 • طرح معرق مار کبرا _ Cobra

  طرح معرق مار کبرا _ Cobra

  طرح معرق مار کبرا _ Cobra  دارای قطعات شماره بندی شده برای راهنمای اسمبل کردن قطعات بریده شده روی هم فرمت فایل: jpg , pdf ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 3,000 تومان
 • طرح معرق لاک پشت

  طرح معرق لاک پشت

  طرح معرق لاک پشت   قطعات شماره گذاری شده اند ، با توجه به شماره ی قطعات آنها را روی هم سوار کنید. فرمت فایل: jpg , PDF ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 3,000 تومان
 • طرح معرق پرنده

  طرح معرق پرنده

  طرح معرق پرنده دارای نقشه ساده و بدون شماره بندی, با توجه به طرح کلی قطعات را روی هم سوار کنید فرمت فایل : jpg و PDF ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 3,000 تومان
 • طرح معرق طاووس

  طرح معرق طاووس

  طرح معرق طاووس دارای راهنمای اسمبل قطعات ابتدا نقشه ها را چاپ کرده و سپس به روی تخته انتقال داده و برش زده و با توجه به شماره گذاری قطعات و همچنین شکل کامل شده آن ، آنها را به هم وصل کنید . فرمت فایل : jpg و PDF ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان
 • طرح مشبک زنبور

  طرح مشبک زنبور

    طرح مشبک زنبور قطعات شماره گذاری شده اند ، با توجه به شماره ی قطعات آنها را روی هم سوار کنید.   فرمت فایل : jpg و PDF     ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۱ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 3,000 تومان
 • طرح معرق زنبور

  طرح معرق زنبور

  طرح معرق زنبور قطعات شماره گذاری شده اند ، با توجه به شماره ی قطعات آنها را روی هم سوار کنید. فرمت فایل : jpg و PDF ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۱ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 3,000 تومان
 • طرح معرق گرگ

  طرح معرق گرگ

  طرح معرق گرگ قطعات شماره گذاری شده اند ، با توجه به شماره ی قطعات آنها را روی هم سوار کنید. فرمت فایل : jpg و PDF   ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۱ تیر ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان